U N I Q U E

"Jag", 2008
"Jag", 2008

Stoneware, handthrown, handpainted. H 19,5 cm

"Malin och Anders", 2011
"Malin och Anders", 2011

Porcelain, handthrown, handpainted. D 35 cm

"Pappa"
"Pappa"

Handthrown, stoneware. H 22,5 cm

"Noah", 2010
"Noah", 2010

Porcelain, handthrown, handpainted. D 40 cm

Drejad porslinsskål med engobemålnin
Drejad porslinsskål med engobemålnin

Earthenware, handthrown, handpainted. H 30 cm

"Farfar och farmor", 2009
"Farfar och farmor", 2009

Earthenware, handthrown, handpainted. H 30 cm

"Familjen Blomgren", 2008
"Familjen Blomgren", 2008

Porcelain, handthrown, handpainted. H 15 cm D 40 cm “Jag söker efter beröringspunkter i mitt arbete. Jag tror att jag har störst möjlighet att beröra inom de områden som känns mig mest angelägna. Här har jag målat min mors familjefoto som togs 1953, året innan min morfar förlorade livet i en tågolycka och lämnade mormor ensam med tre barn och ett hårt liv som lantbrukare. Mamma var då nio år och är avpoträtterad längst till höger i skålen, brevid sin far."

"Frida och Christian", 2009
"Frida och Christian", 2009

Porcelain, handthrown, handpainted. D 35 cm

"Malmsten"
"Malmsten"

Teacup in porcealin, handthrown, handpainted. H 11 cm

"Farfar", 2009
"Farfar", 2009

Porcelain, handthrown, handpainted. H 27 cm

"Familjen Blomgren", 2008
"Familjen Blomgren", 2008

Porcelain, handthrown, handpainted. H 15 cm D 40 cm

"Farmor", 2008
"Farmor", 2008

Stoneware, handthrown, handpainted. H 21 cm

NERMANSDOTTER

© 2013 by SARA NERMANSDOTTER

C E R A M I C S